Oferujemy usługę wyburzania i rozbiórek.

Precyzyjne kucie, kruszenie, przebijanie oraz rozbiórki betonu (ścian, stropów, posadzek, schodów, itp.) prace demontażowe obiektów budowlanych, kucie ścian szczelinowych, stropów, schodów, ścian dylatacyjnych, fundamentów i płyt fundamentowych, posadzek oraz demontaż ścian oporowych.

Wyburzamy ściany , fundamenty, stropy, słupy i inne elementy konstrukcyjne

kucie ściany oporowej